PROJEKTY
PROFIL
KONTAKT


b-2 architektura, projekce je sdružení architektů Jindřicha Brože, Radky Brožové a Daniela Appela.
Zabýváme se architektonickými návrhy staveb i interiérů a stavebními projekty. V případě zájmu jsme schopni interiér dodat.

V závislosti na konkrétních požadavcích investora zpracováváme komplexní dokumentaci staveb i jednotlivé fáze projekční přípravy.
Pro stavby zajišťujeme veškeré činnosti od ověřovací a architektonické studie, územní rozhodnutí či územní souhlas, stavební povolení nebo ohlášení,
výběr dodavatele stavby, realizační dokumentace, jednání s úřady státní zprávy , výkon autorského dozoru.

Náš tým zpracovává architektonickou i stavební část projektu, profese vytápění, chlazení, vzduchotechnika, zdravotně technická zařízení, plynové instalace i elektroinstalace.

Externí spolupracovníci zajišťují formou subdodávek např. požárně bezpečnostní řešení stavby, stavebně technické či stavebně historické průzkumy, geodetické zaměření,
mykologické průzkumy, průkaz energetické náročnosti budovy, protokol o stanovení radonového indexu stavebního pozemku apod. Ve všech profesích se jedná o autorizované inženýry či techniky.

Samozřejmostí je individuální a poctivý přístup ke každé zakázce s důrazem na kvalitu návrhu i zpracování za rozumnou cenu pro investora.


Ing.arch. Jindřich Brož
Studium na FA ČVUT Praha, absolutorium 2003
Praxe a spolupráce s ateliery: Atelier Vyšehrad, Architektonický atelier Radan Hubička, CAM Architekti s.r.o
2010 založení b-2 architektura, projektce

Ing.arch. Radka Brožová
Studium na FA ČVUT Praha, absolutorium 2003
Praxe a spolupráce s ateliery: Chemoprojekt Kolín a.s., Architektonický atelier ABV, Pohl Architekten Stadtplanner Erfurt - SRN, CAM Architekti s.r.o, DUM konstrukce
2010 založení b-2 architektura, projekce

Ing.arch. Daniel Appel
Studium na FSI ČVUT Praha - specializace vytápění, větrání, klimatizace, absolutorium 1993
Studium na FA ČVUT Praha, absolutorium 2000
Praxe a spolupráce s ateliery: Atelier EIS, 1+1 Architekti, CAM Architekti s.r.o, Atelier Plus atd.
od roku 2005 autorizovaný architekt (ČKA 03282)
2010 založení b-2 architektura, projekce


    © 2011 b-2